4 Şubat 2009 Çarşamba

Rumeli Alevileri ile Dersim Alevileri mukayesesi


TLE TIRNAK GİBİYİZ
“Alevilerle, Ermeniler arasındaki fark soğan zarı kadardır. Ermeniler, Tanrı’yı baba, oğul ve ruh olarak anar, biz bu üçlemeyi Allah-Muhammed-Ali biçiminde söyleriz. Onların 12 havarisi vardır, bizim 12 imamımız. İbadet ve oruçların vakit ve şekliyle bayramlar, her iki millette de aşağı-yukarı aynıdır. Onlar tek kadınla evlenir ve boşanmazlar, biz de öyle. Onlar sakal-bıyık kesmez, kıl düşürmezler, biz de öyle. Onlar göğüslerinde haç çıkarmak yoluyla şehadet getirirler, biz açık avucumuzu bağrımıza basmak suretiyle. Biz, sonradan Hazreti Ali efendimize uyduğumuz için adımız Alevi oldu, yoksa aramızda bir fark yoktur.” Bu sözler yaşlı bir Dersimli’ye ait. Cumhuriyet’in ilk yıllarında, yörede araştırma yapan Hasan Reşit Tankut’a ifade edilenler, iki kültürün içiçe geçmişliğinin göstergesi.

 

Ermeniler arasında Venk Kilisesi’nde Hz. Hüseyin’in olduğuna inanılan parmağa gösterilen hürmet, Alevilerin Surp Sarkis, Gağant, Zadik, Vartavar gibi inanç ve gelenekleri kutlamada gösterdikleri dikkat ve özen halklar arasındaki ayrımı ortadan kaldırıyor. 

Sağlıcakla kalın.

 

 

CHRONICLE 

Hiç yorum yok:

Blog Listem