6 Haziran 2009 Cumartesi

Finnish

[edit] Pronunciation

[edit] Noun

veli

  1. brother

[edit] Declension

Inflection of this word is somewhat irregular. The stem in inflected forms is velj-.

[edit] Related terms


isoveli

Definition from Wiktionary, a free dictionary

Jump to: navigation, search

Contents

[hide]

[edit] Finnish

[edit] Etymology

iso (big) + veli (brother)

[edit] Noun

isoveli

  1. A big brother.
  2. Also with capital initial, the Big Brother (government surveillance).

[edit] Declension

[edit] See also

veli evliyâ, büyük zühd ve takva sahibi, günahlardan çok kaçınan ve zamanını ibâdet ve. taatte sarfeden, Allah'ın izniyle gaybdan haber verebilen ve kerametler gösteren kimse tr
veli Bir çocuğun her türlü durum ve davranışlarından sorumlu olan kimse tr
veli Ermiş, eren, evliya:"Anadolu'da, hele Rumeli'de her yol üstünde, her tepede görülen türbelerde yatan veliler..."- Y. K. Beyatlı tr
VELİ Sahib, mâlik tr
VELİ Evliya tr
VELİ Muin. Muhafaza eden tr
VELİ Küçük çocukların hâlinden mes'ul kimse tr
VELİ Sıddık tr
VELİ Baba. Babanın babası, cedde de denir tr
VELİ Fık: Hayatını mücadelelerle ve azimet ve fevkalâde bir zühd ve takva ile ibadet ve taata sarfederek kendisinden Allah'ın (C.C.) izniyle gaybdan haber vermek ve gaybî ahvali keşfetmek gibi ilmî ve kevnî hârikalar zuhura gelen zât. Allah'a (C.C.) manevî yakınlık kesbetmiş olan şerif zât tr
VELİ Cenab-ı Hakk'ın (C.C.) isimlerinden birisi tr
VELİ Velayet hakkına sahip bulunanlardan her biri, bunlar ana ve/veya babadır

Hiç yorum yok:

Blog Listem